Swooptalk

“Bart heeft zich getoond als een “naturel” trainer die ons op een deskundige en prettige manier heeft getraind. Door een veilige omgeving te creëren, durfde ik me open te stellen. Zijn ondersteuning en input waren erg geloofwaardig. Voor mij een professional bij uitstek”.
Deelnemer training UWV-trainers/coaches in Utrecht

“Met hoge verwachting ben ik naar deze dag gekomen en vooral ook met enige vrees. Een presentatie over mezelf voor de camera gaan houden, alleen de gedachte hieraan al zorgde voor rillingen. Vanaf de eerste kennismaking voelde ik die spanning wegvloeien. De trainer, Bart, stelde mij en de hele groep op ons gemak, hij heeft hier duidelijk ervaring in. Door de rust, zijn vakkennis en inspirerende woorden ben ik na een intensieve dag vol goede moed weg gegaan en ben ik een dag later met vertrouwen voor de camera gaan staan. Ik vond het zelfs leuk!”
Deelnemer training SeeMe Den Bosch

“Nooit gedacht, dat ik mijzelf ooit terug zou zien in Swooptalk. Maar ja de rest van mijn leven zat ook niet vol met voorspelbare zaken.
Bart is voor mij wel zo’n schaarse zekerheid. Zekerheid als een permanent aanwezig vangnet en zekerheid in de vorm van inspirator. Een veelzijdig mens, met voor al zijn activiteiten een verbindende factor en dat is kwaliteit. Als mediatrainer is hij zich permanent bewust van zijn omgeving en zijn cliënt. Eigenschappen die bij een goede manier van trainen onontbeerlijk zijn. Ken het landschap waarin je cliënt zich beweegt en daar heeft Bart immer oog voor. Gekoppeld aan een sterk ontwikkeld analytisch vermogen, maakt dat van hem de nagenoeg ideale mediatrainer. Als opdrachtgever kan ik me geen betere trainer wensen. Een zekerheidje dus……”
Rob Gerharts, MediAVenue bv

‘We hebben in 2008 een teambuilding- en communicatietraining bij Swoop gevolgd. Een training toegespitst op ons als team en in het bijzonder gericht op hoe we met elkaar communiceren. Omdat we als team het gevoel hadden dat we op het gebied van communicatie nog wel een paar slagen te maken hadden. We hebben vervolgens een half jaar een traject doorlopen en hebben van Bart Buijs o.a. geleerd dat communicatie vooral bestaat uit: luisteren, waarnemen en verstaan. En niet te oordelen. En om vooral rust te nemen en niet te snel te handelen. Er is bij ons als team zijnde een behoorlijke verandering opgetreden.
We hebben elkaar ook beter leren kennen, zowel in privé- als in werksituatie. Elkaar goed leren kennen is een vereiste voor een betere samenwerking, volgens Swoop. Dat creeert teamgevoel. De sfeer is aanzienlijk verbeterd. En we zijn beter in staat samen successen te vieren en tegenvallers op te vangen. We hebben concrete technieken geleerd waar we ons aan vast kunnen houden. En hebben goede interne afspraken gemaakt zodat we weten wat we van elkaar kunnen verwachten. We hebben nu met elkaar afgesproken dat we ieder kwartaal een opfrissessie met Swoop doen. Om vooral niet terug te vallen in oude gewoontes en ons bewust te blijven van het ons nieuw aangeleerde gedrag.
Projectmanager, Gemeente Amsterdam

“Goed, hij gaf vertrouwen, ik was ook met hem uit een vliegtuig gesprongen”
“Begripvol naar deelnemers”
“Heel professioneel, mijn 35 jaar werkervaring op 1 A4 samengevat, dat blijft altijd in mijn gedachte”.
“Inspirerend, to the point”
“Naturel, tot the point”
“Zelfs de “moeilijke” mensen ontdooien en voelden zich veilig”.
Quotes deelnemers trainingen SeeMe Amsterdam

VPRO-gids, training SeeMe
In de VPRO-gids #15 (11-17 april) staat een artikel over SeeMe. Een nieuwe methode waarmee werkzoekenden zich met een persoonljik filmpje presenteren aan potentiële werkgevers. Swoop begeleidt de deelnemers in de voorbereiding om tot een optimale presentatie te komen.
Klik hier om het hele artikel te lezen.

Quotes deelnemers trainingen SeeMe Hoorn
“Goed luisterende trainer, rustig, behulpzaam”
“Duidelijk, geduldig, professioneel, zeer goed”
“Gretig, prima coach, meelevend, integer”
“Betrokken, persoonlijk, stelt je op je gemak en hij heeft echte belangstelling”
“Gaf iedereen een positief gevoel en nodigde ons echt uit”
“Deskundig, levendig, actieve meedenker”
“Geknipt voor dit werk”
“Luisterend oor en goede raadgever”
“Praktisch, doelgericht”
“Grandioos deskundig en met passie”

‘Bij mijn beslissing te stoppen met tophockey en dit bekend te maken, realiseerde ik me dat de media hier op zou reageren. Ik heb Bart benaderd en gevraagd mij te begeleiden op het gebied van het te woord staan van de media. Bart heeft me eerst de ruimte gegeven voor mijn emotie en heeft het daarna heel constructief opgepakt en de vertaalslag naar communicatie naar buiten toe gemaakt. Uitgangspunt was wat ik wilde bereiken met het geven van interviews. Bij het onder woorden brengen van mijn verhaal, heeft Bart me intensief begeleid. Je bent tegen elke vraag of suggestie bestand als je continue bij jezelf en je eigen verhaal blijft. Tijdens het proces is dit niet altijd makkelijk. Bart heeft me hier een paar keer op gewezen en in gecoached: wat is je doel? wat wil je ook weer zeggen? Als ik hier naar terug ging had ik weer overzicht en voelde ik me sterk. Samen hebben we zo gewerkt naar een effectieve externe communicatie. Dit is heel goed gelukt. Wat ik wilde bereiken, is gehaald”.
Jiske Snoeks (tophockeyster, ex-international)